Zamówienia publiczne

Sukcesywne dostawy produktów chemicznych - DZP/232/31/2016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  - plik do pobrania.

Ogłoszenie o częściowym unieważnieniu  - plik do pobrania.