W dniu dzisiejszym, płk Andrzej Stanejko, Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu oraz pan Marek Romaszkiewicz, Dyrektor Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST podpisali list intencyjny, mający na celu utworzenie na terenie tutejszej jednostki penitencjarnej nowych miejsc pracy dla osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Strony zadeklarowały chęć współpracy, prowadzącej do zwiększenia zatrudnienia osadzonych z Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu. Porozumienie zakłada modernizację istniejącego obiektu i dostosowanie go do uruchomienia zakładu produkcyjnego – piekarni. Prace remontowe zostaną przeprowadzone przez Służbę Więzienną, natomiast po ich zakończeniu ZIGB PIAST doposaży przygotowane pomieszczenia w maszyny i urządzenia potrzebne do produkcji wyrobów piekarniczych. Ponadto w celu przyuczenia i zdobycia kwalifikacji zawodowych w zawodzie piekarza, przy produkcji zatrudnieni zostaną skazani z Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu.

 
tekst: mł. chor. Piotr Polanowski, szer. Piotr Kutypa
zdjęcia: mł. chor. Piotr Polanowski