Szkolenia "POWER" w jednostkach penitencjarnych na Dolnym Śląsku

Od września 2016r. Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej PIAST realizuje kursy w projekcie pn. „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”. Program ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. W ramach projektu prowadzone są kursy w poniższych dziedzinach:

Budowlana:

 • glazurnik
 • brukarz
 • posadzkarz
 • monter suchej zabudowy
 • technolog robót wykończeniowych

Techniczna:

 • hydraulik
 • elektryk

Obróbka metali:

 • ślusarz

Transportowa:

 • operator wózków jezdniowych

Bezpieczeństwo i higiena pracy:

 • szkolenia wstępne z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej

Pierwsza pomoc:

 • szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

Pedagogiczna:

 • warsztaty z aktywizacji zawodowej z doradcą zawodowym

 

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego, który został nagrany w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze.
Materiał pochodzi z serwisu Strimeo.tv.