Zamówienia publiczne

Sukcesywne dostawy owoców i warzyw - DZP/232/39/2016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  - plik do pobrania.