Zamówienia publiczne

SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW MLECZARSKICH I TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH DZP/232/36/2016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  - plik do pobrania.