Siedziba Zakładu Produkcyjnego Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA zlokalizowana jest w Wołowie przy ul. Cichej 8. Budynek administracyjny instytucji znajduje się poza terenem Zakładu Karnego w Wołowie (przed bramą główną ZK w Wołowie), w związku z czym nie ma różnego rodzaju ograniczeń związanych z wnoszeniem telefonów komórkowych, laptopów czy też elektronicznych nośników danych.

W Wołowie prowadzi się działalność w zakresie:

  • produkcji - szeroka gama sprzętu sportowego, odzież oraz galanteria skórzana,
  • handlu,
  • outsourcing'u - wykonywanie zleconych zadań produkcyjnych,
  • hodowli - prowadzenie ekologicznego gospodarstwa rolnego,
  • prowadzenia ośrodka wypoczynkowego "Golina".