Zamówienia publiczne

Sukcesywna dostawa kawy oraz płatków owsianychdla Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST w Wołowie (2)

Ogłoszenie BZP  - plik do pobrania.

SIWZ  - plik do pobrania.

Wersja edytowalna dokumentu JEDZ  - plik do pobrania.

Zawiadomieni o modyfikacji SIWZ  - plik do pobrania.

Zmodyfikowana SIWZ  - plik do pobrania.

Unieważnienie postępowania  - plik do pobrania.