Zamówienia publiczne

Zakup usług na roboty budowlane prowadzone na terenach Jednostek Organizacyjnych Służb Więziennych podległych Dyrektorom Okręgowym Służby Więziennej oraz na Terenach Sądów Powszechnych, Prokuratur i innych jednostek podległych Ministerstwu Sprawiedliwośc

Ogłoszenie BZP  - plik do pobrania.

SIWZ  - plik do pobrania.

Wersja edytowalna dokumentu JEDZ  - plik do pobrania.

Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ  - plik do pobrania.

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja SIWZ  - plik do pobrania.

Wyjaśnienia oraz modyfikacja SIWZ 06.08.2018r.  - plik do pobrania.

Informacja o treści złożonych ofert 20.08.2018r.  - plik do pobrania.

Zawiadomienie o wyborze  ofert 03.09.2018r.  - plik do pobrania