Zamówienia publiczne

Sukcesywna dostawa warzyw i owoców dla Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST w Wołowie

Ogłoszenie BZP  - plik do pobrania.

SIWZ  - plik do pobrania.

Wersja edytowalna formularza cenowego  - plik do pobrania.

Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ  - plik do pobrania.

SIWZ po modyfikacji  - plik do pobrania.

Informacja o treści złożonych ofert  - plik do pobrania.

Informacja o odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania  - plik do pobrania.