Zamówienia publiczne

Sukcesywna dostawa napoi dla Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST w Wołowie (2)

Ogłoszenie BZP  - plik do pobrania.

SIWZ  - plik do pobrania.

Wersja edytowalna formularza cenowego  - plik do pobrania.

Informacja o złożonych ofertach  - plik do pobrania.

Zawiadomienie o wyborze oferty  - plik do pobrania.