Zamówienia publiczne

Sukcesywna dostawa produktów przemiału i ziarna dla Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST w Wołowie

Ogłoszenie BZP  - plik do pobrania.

SIWZ  - plik do pobrania.

Wersja edytowalna dokumentu JEDZ  - plik do pobrania.

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ 06.08.2018r.  - plik do pobrania.

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ 14.08.2018r.  - plik do pobrania.

Zawiadomienie o wyborze  ofert 31.08.2018r.  - plik do pobrania.