Zamówienia publiczne

Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich i tłuszczów dla Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST w Wołowie

Ogłoszenie BZP  - plik do pobrania.

SIWZ  - plik do pobrania.

Wersja edytowalna dokumentu JEDZ  - plik do pobrania.

Modyfikacja oraz wyjaśnienia treści SIWZ 21.08.2018  - plik do pobrania.

Formularz cenowy po modyfikacji 21.08.2018  - plik do pobrania.

Informacja o treści złożonych ofert 28.08.2018  - plik do pobrania.

Zawiadomienie o wyborze oferty 14.09.2018  - plik do pobrania.