Zamówienia publiczne

Budowa budynku bramowo-ochronnego i przebudowa części obiektów Aresztu Śledczego we Wrocławiu

Ogłoszenie BZP  - plik do pobrania.

SIWZ  - plik do pobrania.

Wzór umowy  - plik do pobrania.

Dokumentacja projektowa dostępna pod adresem: http://www.igbpiast.pl/PRZETARGI/

 Informacja o treści złożonych ofert  - plik do pobrania.

Informacja o unieważnieniu postępowania  - plik do pobrania.