Zamówienia publiczne

Sukcesywna dostawa artykułów mleczarskich i tłuszczów - DZP/232/38/2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  - plik do pobrania.