2015

Dokumenty dotyczące kontroli zarządczej prowadzonej w Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST opracowane w 2015 roku:

  • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora ZIGB PIAST za rok 2015 - plik PDF
  • Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZIGB PIAST za rok 2015 - plik PDF
  • Plan działalności ZIGB PIAST na rok 2016 - plik PDF

2014

Dokumenty dotyczące kontroli zarządczej prowadzonej w Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST opracowane w 2014 roku:

  • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST za rok 2014 - plik PDF
  • Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST za rok 2014 - plik PDF

2012

Dokumenty dotyczące kontroli zarządczej prowadzonej w Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST opracowane w 2012 roku:

  • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST za rok 2012 - plik PDF
  • Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST za rok 2012 - plik PDF
  • Plan działalności Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST na rok 2013 - plik PDF