W siedzibie Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST zorganizowana jest również działalność outsourcingowa polegająca na prowadzeniu produkcji wiązek elektrycznych AGD, mających zastosowanie w pralkach, lodówkach i kuchenkach gazowych, a także produkcji szczotek przeznaczonych do wyspecjalizowanych samochodów służących utrzymaniu czystości miejskiej.

Działalność outsourcingowa w Oddziale w Rawiczu skupia się wokół produkcji zamków drzwiowych. Produkcja ta prowadzona jest z materiałów powierzonych. W procesie produkcyjnym uczestniczą wyłącznie osoby osadzone w Zakładzie Karnym w Rawiczu przy zachowaniu permanentnej kontroli osób cywilnych ZIGB PIAST, a także okresowych kontroli i nadzoru podmiotu zlecającego.

Ze względu na posiadane możliwości lokalowe oraz kadrowe, zachęcamy Państwa do podjęcia współpracy z naszym Oddziałem w zakresie produkcji outsourcingowej. Korzyści zlecenia nam wykonania części lub całości zadań produkcyjnych są duże, a konkretne warunki organizacyjno-finansowe ustalane są indywidualnie.

Oddział w Kłodzku posiada doświadczenie w zakresie obróbki odlewów aluminiowych, żeliwnych czy z tworzyw sztucznych, malowaniu proszkowym, montażu wyrobów elektrotechnicznych i produkcji metalowych podzespołów kooperacyjnych.