Naszą misją jest realizacja zadań publicznych, polegających na prowadzeniu oddziaływań penitencjarnych oraz resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych.

 
Misję realizujemy poprzez prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowo-usługowej oraz wykonywanie robót remontowo-budowlanych na rzecz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości, pozostałych jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych.

 

        

 

Zatrudnienie w ZIGB PIAST w 2016 r.( %)

 

MIESIĄC

CYWILE

OSADZENI

Styczeń

47,85

52,15

Luty

44,98

55,02

Marzec

42,47

57,53

Kwiecień

41,98

58,02

Maj

42,48

57,52

Czerwiec

41,32

58,68

Lipiec

40,54

59,46

Sierpień

39,91

60,09

Wrzesień

 38,72

 61,28

Październik

38,86

 61,14

Listopad

38,66

 61,34

Grudzień

 41,42

 58,58

Średnia roczna

41,60

58,40