Oddział w Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST Rawiczu zawsze czynił i czyni starania, aby jakość obsługi wszystkich klientów stała na jak najwyższym poziomie. Dowodem na to niech będą poniższe referencje, które otrzymaliśmy na przestrzeni wielu lat prowadzonej działalności.