Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej PIAST prowadzi działalność budowlano – remontową. Remontujemy obiekty od „podstaw” po stworzenie warunków użytkowych. W swoich realizacjach mamy remonty na terenach Zakładu Karnego w Wołowie, Zakładu Karnego nr 2 we Wrocławiu czy Aresztu Śledczego we Wrocławiu.

Zapraszamy do naszej galerii, w której można zobaczyć efekt naszej pracy

Zakład Karny w Wołowie:

Zakład Karny nr 2 we Wrocławiu: