Zamówienia publiczne

Zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania na zadanie nr 2.