Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu  - plik do pobrania.

SIWZ  - plik do pobrania.

Załącznik nr 2 do edycji - plik do pobrania.

Załączniki do edycji 12.06.2017r. - plik do pobrania.

Zawiadomienie o modyfikacji. - plik do pobrania.

Informacja o treści złożonych ofert . - plik do pobrania.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert. - plik do pobrania.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. - plik do pobrania.