Zamówienia publiczne

Ogłoszenie BZP  - plik do pobrania.

SIWZ  - plik do pobrania.

Wersja edytowalna dokumentu JEDZ  - plik do pobrania.

Modyfikacja oraz wyjaśnienia treści SIWZ 21.08.2018  - plik do pobrania.

Formularz cenowy po modyfikacji 21.08.2018  - plik do pobrania.

Informacja o treści złożonych ofert 03.09.2018  - plik do pobrania.

Zawiadomienie o wyborze oferty 14.09.2018  - plik do pobrania

Ogłoszenie BZP  - plik do pobrania.

SIWZ  - plik do pobrania.

Wersja edytowalna dokumentu JEDZ  - plik do pobrania.

Modyfikacja oraz wyjaśnienia treści SIWZ 21.08.2018  - plik do pobrania.

Formularz cenowy po modyfikacji 21.08.2018  - plik do pobrania.

Informacja o treści złożonych ofert 28.08.2018  - plik do pobrania.

Zawiadomienie o wyborze oferty 14.09.2018  - plik do pobrania.

Ogłoszenie BZP  - plik do pobrania.

SIWZ  - plik do pobrania.

Wersja edytowalna dokumentu JEDZ  - plik do pobrania.

Wyjaśnienie treści oraz modyfikacja SIWZ  - plik do pobrania.

SIWZ po modyfikacji 04.07.2018  - plik do pobrania.

Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ 13.07.2018  - plik do pobrania.

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja  SIWZ 01.08.2018  - plik do pobrania.

Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ 06.08.2018  - plik do pobrania.

Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ 08.08.2018  - plik do pobrania

Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ 10.08.2018  - plik do pobrania

Informacja o treści złożonych ofert 14.08.2018  - plik do pobrania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.08.2018  - plik do pobrania

Ogłoszenie BZP  - plik do pobrania.

SIWZ  - plik do pobrania.

Wersja edytowalna dokumentu JEDZ  - plik do pobrania.

Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ  - plik do pobrania.

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja SIWZ  - plik do pobrania.

Wyjaśnienia oraz modyfikacja SIWZ 06.08.2018r.  - plik do pobrania.

Informacja o treści złożonych ofert 20.08.2018r.  - plik do pobrania.

Zawiadomienie o wyborze  ofert 03.09.2018r.  - plik do pobrania